หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
20เม.ย.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสระสมิง บ้านหนองบัว ม.4 บ้านสระสมิง ม.8 บ้านหนองตาปู่ ม.10 ตำบลสระสมิง ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10800 ตารางเมตร และป้ายโครงกา
160-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โครงการ :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านโคกเซบูรณ์ - บ้านโนนยาง) บ้านโคกเซบูรณ์ ม.11 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ห
100-ไม่มีผลโหวต-
19เม.ย.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนน คสล.เดิม-วัดป่าบ้านดงเจริญ )บ้านดงเจริญ ม.16 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล
80-ไม่มีผลโหวต-
25มี.ค.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : (สายวัดโคกเซบูรณ์-บ้านหนองแปน) บ้านหนองแปน ม.1
260-ไม่มีผลโหวต-
25มี.ค.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง รพ.สต.โคกเซบูรณ์ -บ้านนางกา บุญเชิญ ) บ้านบาก หมู่ 7
280-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. (สายบ้านนายหง่าย บุญเชิญ - บ้านหนองตาปู่) บ้านสระสมิง ม 8.
390-ไม่มีผลโหวต-
8มี.ค.64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายศาลากลางบ้าน - ถนน รพช. บ้านหนองตาปู่
330-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฮิม กันยาโพธิ์ - บ้านนางนาง นันตะวงษ์ โนนยาง หมู่ที่ 1
530-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคำแยง จีรติกุลโรจน์ - บ้านนายบุดดา โอสถศรี โนนยาง หมู่ที่ 1
430-ไม่มีผลโหวต-
22ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.อบ.ถ193-227ฯ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.อบ.ถ193-227
490-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
730-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
590-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
550-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
500-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง เผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
470-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง 31 ธั
730-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโนนยาง ม.2-บ้านโคกเซบูรณ์ ม.11
440-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง : เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านนายฮิม กันยาโพธิ์ - นานายสาคร ผลนาค บ้
390-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
ประกาศเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านบาก - บ้านโคกเซบูรณ์) บ้านบาก ม.7
370-ไม่มีผลโหวต-
4ก.พ.64
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการ:ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายถนน คสล.-สระใหญ่ )บ้านแสนคำ ม.6 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอบุลราชธานี
370-ไม่มีผลโหวต-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com