หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
           อ่านข่าวที่ผ่านมา
 
HOME

           ชวนเชิญสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งบทความ
:.
วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
8มี.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบ.ถ193-007
350-ไม่มีผลโหวต-
26ต.ค.61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
11190-ไม่มีผลโหวต-
30ต.ค.60
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคามสุจริต
คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
14790-ไม่มีผลโหวต-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com