หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
 
 


โครงการ :ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายบ้านโคกเซบูรณ์ - บ้านโนนยาง) บ้านโคกเซบูรณ์ ม.11 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 816.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 40.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ .....   

 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [15]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [10]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [8]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [25]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [27]


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com