หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
 
 


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : (สายวัดโคกเซบูรณ์-บ้านหนองแปน) บ้านหนองแปน ม.14 ตำบลสระสมิง ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 41.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ .....   

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายวัดโคกเซบูรณ์ - บ้านหนองแปน )บ้านหนองแปน ม.14 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ... 

ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร  ลูกรังไหล่ทาง 41.00 ลบ.ม. เและป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ท.1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

หนอ  

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [16]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [10]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [8]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [26]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ [28]


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com