หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม
 
 


คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ .....   

 คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.ข้าราชการและพนักงานจ้าง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง ทุกระดับ ทุกคน ได้สำนึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

 
 
 

ไม่มีความเห็น
 
 
 

[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [35]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ [1117]
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคามสุจริต [1478]


 

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-252690 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com