หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
ผู้บริหาร

ด.ต.ไพโรจน์ เอราวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ภารกิจผู้บริหาร
สำนักงาน
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 10 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 906 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 892 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 2,907 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 29,067 ครั้ง
เริ่ม 19 เมษายน 2559
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8มี.ค.64 อ่าน(67) Admin
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 26ต.ค.61 อ่าน(2019) สำลี
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคามสุจริต 30ต.ค.60 อ่าน(1516) สำลี
   
 
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก (สายบ้านโนนยางหมู่ที่ 2- บ้านโคกเซบูรณ์ หมู่ที่ 11 ) รหัสสายทาง อบ.ถ.193-007 บ้านโนนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณ : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 496 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 1984 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 98 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โพสต์โดย[Admin]เปิด[3]เมื่อ 25มิ.ย.64 อ่านต่อ..    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประยูร สายหลง-วัดบ้านหนองบัว) แดนเกษมหมู่ 13 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 11.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ท1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เปิด[2]เมื่อ 24มิ.ย.64 อ่านต่อ..
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดบ้านหนองบัว -ร่องกกแต้บ้านหนองบัว หมู่4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 11.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น (แบบถนน ท.1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  โพสต์โดย[Admin]เปิด[4]เมื่อ 23มิ.ย.64 อ่านต่อ..    โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองเห็นอ้ม - ทางหลวง อบจ. อบ.หมายเลข 3207 ) บ้านหนองเห็นอ้ม หมู่ 15 ปริมาณงานกว้าง : กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 290.00 ตารางเมตร และป้ายโครงการ (ตามแบบ อบต.สระสมิงกำหนด)  เปิด[8]เมื่อ 23มิ.ย.64 อ่านต่อ..
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายคำแยง จีรติกุลโรจน์-นายบุดดา โอสถศรี บ้านโนนยาง หมู่ที่ 1 ) ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 11.00 ลบ.ม และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน ท.1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  โพสต์โดย[Admin]เปิด[40]เมื่อ 2มิ.ย.64 อ่านต่อ..    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายนานายบุญเลิศ อาภรณ์ศรี -นานายค่ำ เทพภักดี บ้านนาพิมาน หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 11.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท่องถิ่น(แบบถนน ท.1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  เปิด[26]เมื่อ 2มิ.ย.64 อ่านต่อ..
 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
กลุ่มงาน
แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
ลิงค์น่าสนใจอื่น ๆ
 ๑๐ประเทศ ASEAN และเขตเศรษฐกิจ
  ส.บ.ม.ท.
  สารสนเทศจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
  เส้นทางคมนาคม
รวมประกาศ คสช.
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-953420 โทรสาร 045-953421 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com