หน้าหลัก กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือราชการ สถ. จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
ผู้บริหาร

ด.ต.ไพโรจน์ เอราวรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ภารกิจผู้บริหาร
สำนักงาน
 สภาพทั่วไป
 การเมือง การปกครอง
 โครงสร้างพื้นฐาน
 เศรษฐกิจ
 การศึกษา
 สาธารณสุข
 การรักษาความสงบเรียบร้อย
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 รายได้
 ศักยภาพ
หน่วยงานภายใน
 คณะผู้บริหาร
 สภา อบต.
 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับสมาชิก
User:
Pass:


สมาชิก 10 คน
จำนวนผู้เข้าชม
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้สมาชิก 0 คน
สถิติวันนี้ 918 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 969 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 1,913 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 27,076 ครั้ง
เริ่ม 19 เมษายน 2559
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8มี.ค.64 อ่าน(26) Admin
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ 26ต.ค.61 อ่าน(1103) สำลี
  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยคามสุจริต 30ต.ค.60 อ่าน(1462) สำลี
   
 
   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง เรื่องการเปิดราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก : (สายวัดโคกเซบูรณ์-บ้านหนองแปน) บ้านหนองแปน ม.14 ตำบลสระสมิง ปริมาณงาน : กว้าง 4.00 เมตร ยาว206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร ลูกรังไหล่ทาง 41.00 ลบ.ม. และป้ายโครงการ  โพสต์โดย[Admin]เปิด[16]เมื่อ 25มี.ค.64 อ่านต่อ..    องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง รพ.สต.โคกเซบูรณ์ -บ้านนางกา บุญเชิญ ) บ้านบาก หมู่ 7  เปิด[16]เมื่อ 25มี.ค.64 อ่านต่อ..
   การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. (สายบ้านนายหง่าย บุญเชิญ - บ้านหนองตาปู่) บ้านสระสมิง ม 8. โพสต์โดย[Admin]เปิด[25]เมื่อ 8มี.ค.64 อ่านต่อ..    การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่อยงานภาครัฐ โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. สายศาลากลางบ้าน - ถนน รพช. บ้านหนองตาปู่ เปิด[22]เมื่อ 8มี.ค.64 อ่านต่อ..
   โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายฮิม กันยาโพธิ์ - บ้านนางนาง นันตะวงษ์ โนนยาง หมู่ที่ 1 โพสต์โดย[Admin]เปิด[41]เมื่อ 23ก.พ.64 อ่านต่อ..    โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายคำแยง จีรติกุลโรจน์ - บ้านนายบุดดา โอสถศรี โนนยาง หมู่ที่ 1 เปิด[34]เมื่อ 23ก.พ.64 อ่านต่อ..
 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักปลัด
 แผนงานและงบประมาณ
 งานการเจ้าหน้าที่
 งานนิติการ
 สวัสดิการสังคม
 งานป้องกันฯ
 งานส่งเสริมการเกษตร
 งานสาธารณสุข
กองคลัง
 งานการเงินและบัญชี
 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 งานทะเบียนพานิชย์
กองช่าง
 งานก่อสร้าง
 งานผังเมือง
 งานสาธาณูปโภค
 งานออกแบบและควบคุมฯ
ส่วนการศึกษา
 งานบริหารงานการศึกษา
 งานศาสนาและวัฒนาธรรม
 งานกีฬาและนันทนาการ
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 กระทรวงมหาดไทย
 กรมส่งเสริมฯส่วนท้องถิ่น
 หนังสือราชการ สถ.
 จังหวัดอุบลราชธานี
 Mail@moi.go.th
กลุ่มงาน
แนะนำร้องเรียน
 กระดานสนทนา
 คู่มือการส่งข่าวขึ้นเว็บไซต์
ลิงค์น่าสนใจอื่น ๆ
 ๑๐ประเทศ ASEAN และเขตเศรษฐกิจ
  ส.บ.ม.ท.
  สารสนเทศจังหวัด
  แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
  เส้นทางคมนาคม
รวมประกาศ คสช.
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ 045-953420 โทรสาร 045-953421 อีเมล์ : Somlee21@windowslive.com